Jak działa Saurus

EKOLOGICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKÓW DREWNA

Praktyczne stosowanie mikrofal do dezynsekcji termicznej drewna wyznacza nowy kierunek tzw. „zielonego DDD” czyli proekologicznych metod zwalczania szkodników. W przeciwieństwie do konwencjonalnej obróbki termicznej „hot-air” (podgrzewamy powietrze, które rozgrzewa drewno od zewnątrz), innowacyjność technologii mikrofalowej polega na wykorzystaniu efektu drgań polarnych cząsteczek wody w polu elektromagnetycznym (w wyniku tarcia molekularnego cząsteczek wody wyzwala się energia która podgrzewa drewno od wnętrza w całym przekroju). Dodatkowa zaletą technologii mikrofalowej jest selektywność i energooszczędność ponieważ dezynsekcji poddajemy tylko porażone elementy konstrukcji a nie całe konstrukcje jak ma to miejsce w przypadku konwencjonalnej obróbki termicznej metodą gorącego powietrza.


Mobilność, monitoring parametrów pracy i ukierunkowanie działań na porażone elementy zapewniają 100% skuteczność, zachowując przy tym wszystkie normy bezpieczeństwa na poziomie europejskim. Saurus jest urządzeniem w pełni ekologicznym, czynnikiem biobójczym jest wysoka temperatura, działa selektywnie przez co oszczędza energię a mikrofale są nieszkodliwe dla środowiska.

DEZYNSEKCJA TERMICZNA - SAURUS

Drewno jako jeden z podstawowych materiałów konstrukcyjnych jest narażone na licznie czynniki korozji biologicznej. Trwałość drewna zależy od metod zabezpieczenia oraz od skuteczności metod zwalczania organizmów szkodliwych. Do tej pory ograniczeniem w walce z ksylofagami były względy klimatyczne, ponieważ dezynsekcja gazowa jest w 100% skuteczna tylko w dodatnich temperaturach. System SAURUS służący do dezynsekcji termicznej (mikrofalowej) pozwala zwalczać szkodniki drewna, jak również grzyby czy bakterie, w ciągu całego roku.

Nowa ekologiczna technologia daje możliwość walki z uciążliwymi również w zimie larwami szkodników drewna, bez konieczności opuszczania mieszkania.

Na rynku funkcjonuje kilka fizycznych metod zwalczania ksylofagów ale najczęściej stosowana jest dezynsekcja termiczna drewna. Konwencjonalna obróbka termiczna przy użyciu gorącego powietrza bazuje progu śmiertelności na poziomie temperatury 56 ºC utrzymanej w rdzeniu drewna przez min. 30 minut (standard ISPM-15).

Prof. Francesco Porcelli z Uniwersytetu w Bari podczas badań nad wykorzystaniem metody mikrofalowej do zabiegów dezynsekcji termicznej drewna wyznaczył próg śmiertelności dla wszystkich najczęściej występujących ksylofagów (m. in. Spuszczel pospolity, Miazgowiec brunatny, Kołatek domowy) na poziomie temperatury 75ºC utrzymanej w rdzeniu drewna przez min 5 minut. System Saurus jest optymalnym środkiem do likwidacji ognisk porażeń konstrukcji, przy minimalnym nakładzie czasu i energii gwarantuje 100% skuteczności zwalczania tzw. „korników”. Przy wykorzystaniu systemów bezpieczeństwa wokół miejsca pracy, praktycznie nie zakłóca życia oraz pracy użytkownikom ratowanych obiektów.

Zastosowania technologii

DEZYNSEKCJA SYSTEMEM SAURUS

Dezynsekcja obiektu zabytkowego zaatakowanego przez Kołatka pospolitego.

Dezynsekcja obiektu zabytkowego zaatakowanego przez Kołatka pospolitego.

Dezynsekcja elementów konstrukcji dachowej zasiedlonej przez Spuszczela pospolitego.

Dezynsekcja elementów konstrukcji dachowej zasiedlonej przez Spuszczela pospolitego.

Dezynsekcja elementów konstrukcji nośnej dachu domu jednorodzinnego.

Dezynsekcja elementów konstrukcji nośnej dachu domu jednorodzinnego.

Dezynsekcja elementów konstrukcji wspierającej w restaurowanym budynku drewnianym.

Dezynsekcja elementów konstrukcji wspierającej w restaurowanym budynku drewnianym.

Dezynfekcja termiczna ściany drewnianej zaatakowanej przez Grzyba domowego właściwego.

Dezynfekcja termiczna ściany drewnianej zaatakowanej przez Grzyba domowego właściwego.

Dezynfekcja termiczna ściany drewnianej zaatakowanej przez Grzyba domowego właściwego.

Dezynfekcja termiczna ściany drewnianej zaatakowanej przez Grzyba domowego właściwego.

Dezynsekcja wielkogabarytowych elementów konstrukcji wspierającej strop.

Dezynsekcja wielkogabarytowych elementów konstrukcji wspierającej strop.

Dezynsekcja krokwi zaatakowanych przez szkodnika Trzpiennika Olbrzymiego.

Dezynsekcja krokwi zaatakowanych przez szkodnika Trzpiennika Olbrzymiego.

Monitoring temperatury podczas zabiegu dezynsekcji termicznej.

Monitoring temperatury podczas zabiegu dezynsekcji termicznej.

Monitoring temperatury obrabianego elementu.

Monitoring temperatury obrabianego elementu.

Dezynsekcja zabudowanych elementów konstrukcji dachowej.

Dezynsekcja zabudowanych elementów konstrukcji dachowej.

Dezynsekcja elementów wspierających konstrukcję dachową.

Dezynsekcja elementów wspierających konstrukcję dachową.

Dezynsekcja zabudowanych elementów konstrukcji dachowej.

Dezynsekcja zabudowanych elementów konstrukcji dachowej.

Dezynsekcja elementów wspierających konstrukcję dachową.

Dezynsekcja elementów wspierających konstrukcję dachową.

Dezynsekcja zabudowanych elementów konstrukcji dachowej.

Dezynsekcja zabudowanych elementów konstrukcji dachowej.

Konsola sterownicza Systemu Saurus.

Konsola sterownicza Systemu Saurus.

Dezynsekcja elementów konstrukcji dachowej zasiedlonej przez Zagwoździka fioletowego.

Dezynsekcja elementów konstrukcji dachowej zasiedlonej przez Zagwoździka fioletowego.

Dezynsekcja elementów konstrukcji stropowej.

Dezynsekcja elementów konstrukcji stropowej.